Tarcza antykryzysowa i umowy cywilnoprawne w dobie epidemii – ZAJĘCIA ON-LINE

Transmisja ON-LINE

Poniżej znajduje się instrukcja korzystania z transmisji wykładu: 

 1. Wchodzimy na stronę: https://moiib.clickmeeting.pl/tarcza-antykryzysowa-i-umowy-cywilnoprawne-w-dobie-epidemii/register
 2. Wypełniamy wszystkie wymagane pola formularza wraz z oświadczeniem. WAŻNE! Proszę zwrócić uwagę, by adres e-mailowy oraz numer członkowski (ewidencyjny) wpisane były poprawnie! Jest to niezbędne do dalszego procesu rejestracji oraz otrzymania później zaświadczenia o uczestnictwie. Przypominamy również, że Państwa numer uprawnień nie jest numerem członkowskim (ewidencyjnym). Poprawna postać numeru członkowskiego wygląda na przykład tak: MAZ/BO/0001/01.
 3. Klikamy Rejestruj
 4. Na wskazany w powyższym formularzu adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji i linkiem do „Pokoju szkoleniowego”. Jeżeli taki mail do Państwa nie dotarł, prosimy odczekać pół godziny i sprawdzić ponownie – również folder SPAM lub ŚMIECI. W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o ponowną rejestrację w serwisie Clickmeeting z użyciem innego adresu mailowego (najlepiej od innego dostawcy poczty internetowej).
 5. Klikamy Dołącz
 6. Zostaną Państwo przekierowani do właściwego „Pokoju szkoleniowego”.*
 7. Jeżeli szkolenie nie będzie jeszcze rozpoczęte, będziecie Państwo w „Poczekalni”. W momencie uruchomienia transmisji, automatycznie rozpocznie się ona również u Państwa.

WAŻNE!!!

Z uwagi na obecnie bardzo duże obciążenie sieci internetowej oraz serwerów, z których korzysta firma Clickmeeting mogą pojawić się problemy z połączeniem do „pokoju” szkoleniowego.

Aby sprawdzić połączenie, prosimy o wcześniejsze logowanie się do serwisu Clickmeeting np. 1-2 godziny wcześniej. Będziecie Państwo wtedy w „poczekalni” ale będzie to znak, że połączenie zostało nawiązane i jest duże prawdopodobieństwo pomyślnego połączenia się z transmisją.

Jeżeli będziecie Państwo mieli problem z jakimkolwiek połączeniem z serwisem Clickmeeting, sugerujemy wyczyszczenie pamięci podręcznej Państwa przeglądarek internetowych. Szczegółowe instrukcje znajdą Państwo po wybraniu swojej przeglądarki poniżej:

 1. Microsoft EDGE
 2. Google CHROM
 3. Mozilla FIREFOX

PROGRAM:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA I UMOWY CYWILNOPRAWNE W DOBIE EPIDEMII

Czyli z jakich rozwiązań może skorzystać pracownik, pracodawca i samozatrudniony – omówienie rozwiązań rządowych. 
A także analiza najważniejszych problemów wywołanych przez epidemię w realizacji umów cywilnoprawnych.

Program:

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – z jakich rozwiązań może skorzystać pracownik, pracodawca i samozatrudniony?

 1. przegląd zastosowanych rozwiązań w ramach pakietu ustaw antykryzysowych
 2. zwolnienie ze składek ZUS
 3. odroczenie płatności składek ZUS lub rozkładanie na raty
 4. świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 5. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
 6. czas pracy – nowe przepisy 
 7. umowa zlecenia umowa o działo w czasie epidemii

UMOWY CYWILNOPRANE – najważniejsze problemy wywołane przez epidemię

 1. nowe regulacje w ramach tzw. pakietu antykryzysowego ingerujące w realizację obowiązujących umów
 2. zwalnianie z naliczania kar umownych
 3. klauzula siły wyższej
 4. klauzula zmiany okoliczności
 5. klauzula rewizji ceny
 6. nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
 7. odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 8. zaliczka i zadatek, przedpłata, itd.
 9. kary umowne, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, weksel
 10. ubezpieczanie i gwarancja bankowa, akredytywa
 11. cesja wierzytelności, potrącenie, itd.
 12. odsetki za opóźnienie w trakcjach handlowych po nowelizacji 2020 roku
 13. umowa o roboty budowlane a epidemia
 14. umowy najmu – czynsze, itd.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Prowadząca: mec. Romana Pietruk Ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, konsumenckiego, kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności. Trener, radca prawny. Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego, jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy