Szkolenie TV. Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce TV DOIIB znajduje się ogólnodostępne szkolenie p.t. Zarządzanie budową na podstawie warunków kontraktowych FIDIC – zachęcamy do skorzystania.