Stanowisko Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

W zaprezentowanym poniżej, w załączeniu stanowisku dot. „Strategii zapewnienia bezpieczeństwa w wybranych pracach niebezpiecznych w budownictwie” zostały sformułowane zalecenia zmierzające do jego poprawy. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.

Załącznik – kliknij