Spotkanie w Kętrzynie

Dnia 7 grudnia 2015 r., o godzinie 16.30 w odbyło się spotkanie członków W-MOIIB z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto Kętrzyn. Celem spotkania było pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych.  Pozyskana  wiedza podczas spotkania i przekazanie jej przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym, pomoże w ulepszaniu kontaktów między członkami W-MOIIB, administracją a władzami lokalnymi.

DSC_0297 DSC_0298