Spotkanie na Wydziale Nauk o Środowsku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dnia 17 grudnia 2015 roku na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie studentów z Dziekanem prof. dr hab. inż. Mirosławem Krzemieniewskim oraz Mariuszem Dobrzenieckim Przewodniczącym Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie spotkania przedstawiono oraz szczegółowo omówiono dane statystyczne funkcjonowania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Studenci Wydziału Nauk o Środowisku mogli również zasięgnąć wiedzy w zakresie trybu nadawania uprawnień budowlanych, który w swoim wystąpieniu przybliżył Pan Andrzej Stasiorowski Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

DSC_0310DSC_0330DSC_0333