Spotkanie W-MOIIB ze studentami inżynierii środowiska UWM w Olsztynie

W dniu 11 czerwca 2018r. przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na zaproszenie prof. Mirosława Krzemieniewskiego spotkali się ze studentami I i II stopnia Inżynierii Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Kluczowym celem spotkania było przedstawienie kończącym naukę studentom możliwości zdobywania uprawnień budowlanych. Informacji udzielił Andrzej Stasiorowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.
Nie zabrakło również przedstawienia studentom ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania samorządu zawodowego, które przedstawił Grzegorz Karpa – Dyrektor Biura W-MOIIB