Spotkanie z członkami W-MOIIB w Olsztynie

Dnia 9 maja 2016 r., o godzinie 16.00 w Hotelu Warmińskim odbyło się spotkanie członków W-MOIIB z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto Olsztyn. Celem spotkania było pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych. Na spotkaniu byli obecni:II Zastępca Prezydenta Olsztyna Pani Halina Zaborowska – Boruch, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna Pan Aleksander Lachowicz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie Pan Tadeusz Kuczyński, Zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa Pani Grażyna Stabelska – Kopczyńska oraz Pani Magdalena Orlik, Pan Tomasz Gosiewski z Urzędu Dozoru Technicznego, Warmińsko-Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Maciej Kotarski, Naczelnik Wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP Pan Maciej Hamerski oraz Pan Krzysztof Śmieciński – Wydział Inwestycji Miejskich Urząd Miasta Olsztyn.

Pozyskanie wiedzy podczas spotkania i przekazanie jej przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym pomoże w ulepszaniu komunikacji na linii członkowie W-MOIIB a administracja i władze lokalne.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

DSC_0012 DSC_0012

????????????????????????????????????