Spotkania w powiatach – rozpędzamy się

Już dwa owocne i merytoryczne spotkania członków W-MOIIB z władzami lokalnymi i administracją AB odbyły się w :

Nowym Mieście Lubawskim

Iławie