Spotkaliśmy się w Lidzbarku Warmińskim

W ramach cyklu spotkań Członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 14.02.2023r. spotkaliśmy się z władzami lokalnego samorządu, przedstawicielami straży pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz pracownikami wydziału architektoniczno-budowlanego.