Składanie wniosków na uprawnienia budowlane w sesji II/2017

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane
w sesji II/2017 odbędzie się dnia 17 listopada 2017 r. o godz. 10:00.

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych należy składać
do
 dnia 1 sierpnia 2017 r. (termin ostateczny).

Kompletne wnioski można składać osobiście w biurze W-MOIIB lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres biura W-MOIIB. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „uprawnienia budowlane”.