Sektor Energetyczny w Polsce wyzwaniem dla młodych pokoleń

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Przewodniczący Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński (na filmie fragment wypowiedzi).

Konferencja została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Oddział Energa-Operator SA w Olsztynie przy współudziale Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty oraz Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. Wydarzenie było skierowane do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Uczestnicy paneli eksperckich dyskutowali na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe w branży elektroenergetycznej, poszukiwanych kompetencji zawodowych oraz sytuacji kadrowej w branży elektroenergetycznej.