UWAGA!!!!!! Zmiana terminu rozpoczęcia kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane

Sesja I/2021 – egzamin w dniu 28.05.2021 r.

Kurs rozpocznie się w weekend 17-18.04.2021 r.

Z uwagi na nakazy i zakazy zawarte w Rozporządzeniach Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

PZITB o/Olsztyn zaprasza na:

KURS W TRYBIE HYBRYDOWYM

TERMINY ZAJĘĆ:

17 – 18.04.2021
24 – 25.04.2021 
08 – 09.05.2021 
22 – 23.05.2021
MIEJSCE:
 
zajęcia on-line (3 weekendy): platforma Microsoft Teams
zajęcia stacjonarne (1 weekend): siedziba W-MOIIB

w specjalnościach:

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej kurs@pzitbolsztyn.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa tutaj

Cena: 1.800,00 zł
(możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn:

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail: kurs@pzitbolsztyn.pl najpóźniej do dnia 10.04.2021 r.!!!

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Dodatkowe informacje tel. 508-165-512
lub e-mail   kurs@pzitbolsztyn.pl

Nie zwlekaj – ilość miejsc ograniczona!!!!

WAŻNE INFORMACJE:

 1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, organizator kursu zastrzega możliwość zmiany miejsca, daty  lub odwołania kursu w całości.
 2. W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób, organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu.