Przedzjazdowe spotkania z Delegatami trwają

W dniu 12 kwietnia 2021 roku w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa rozpoczęły się przedzjazdowe spotkania z Delegatami i potrwają do dnia 16 kwietnia 2021 roku. Łącznie odbędzie się 5 takich spotkań.

Spotkania poprzedzają przygotowania do XX Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB, który z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną po raz kolejny odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Tematem spotkań są rozmowy dotyczące spraw organizacyjnych przygotowań do zjazdu oraz omawianie spraw bieżących w obszarze funkcjonowania samorządu.