Prośba o zgłaszanie tematów szkoleń

Szanowni Państwo,

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwraca się do wszystkich członków W-MOIIB o przekazywanie tematów szkoleń.

Złożone propozycje będą podstawą do planowania grafików szkoleń na kolejne miesiące 2015 roku. Propozycje tematów wraz z określeniem regionu, w jakim szkolenia miałyby się odbyć – Olsztyn, Elbląg, Ełk – proszę przesyłać na adres mailowy wam@piib.org.pl, w tytule wiadomości wpisując „propozycje szkoleń na 2015 rok”.

Barbara Pieczyńska
Przewodnicząca
Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa