Promujemy Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa

Reprezentujemy Zawód Zaufania Publicznego.

Jesteśmy otwarci do rozmów.

Budujemy nowe relacje.

W dniu 13.02.2024 w Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie odbyło się spotkanie z Mateuszem Szauerem – I Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim, na którym obecny był Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Jarosław Kukliński oraz członek Prezydium Rady W-MOIIB Tomasz Kraweć.

Szanowny Panie Wojewodo, dziękujemy za poświęcony czas i konstruktywną rozmowę na temat polskiego budownictwa, istotnych spraw dot. Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, a także rozwoju infrastruktury budowlanej w naszym województwie.

Jesteśmy przekonani, że to spotkanie, to początek dobrej współpracy.