Prezydium W-MOIIB VI kadencji ukonstytuowało się

Pierwsze posiedzenie Rady w VI kadencji W-MOIIB odbyło się.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Jarosław Kukliński.

Dokonano oceny obrad XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego W-MOIIB.

Przebieg Rady zdominowały sprawy formalne wg poniższego porządku :

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Informacje z przebiegu posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB w dniu 21.04.2022r.
 • Informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu 27.04.2022r.
 • Omówienie przebiegu obrad XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego W-MOIIB w dniu 22 kwietnia 2022r.
 • Ukonstytuowanie się Rady W-MOIIB oraz wybór Prezydium Rady W-MOIIB wraz z podjęciem uchwał.
 • Omówienie propozycji komisji i zespołów do powołania.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie powołania komisji i zespołów o charakterze stałym w kadencji 2022-2026 oraz wyboru przewodniczących powołanych komisji i zespołów.
 • Omówienie przydziału członkom Rady zakresu prac wynikających z ramowego programu działalności Izby na okres kwiecień 2022 – kwiecień 2023.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminarza spotkań członków Prezydium i Rady W-MOIIB na okres czerwiec 2022 – grudzień 2022.
 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał składu orzekającego powołanego do rozpatrywania spraw indywidualnych.
 • Sprawy różne i wniesione.

Prezydium Rady W-MOIIB ukonstytuowało się w składzie :

Dobrzeniecki Mariusz – Zastępca Przewodniczącego

Nowak Janusz – Zastępca Przewodniczącego

Miksa Rafał – Sekretarz

Zdunek Marian – Z-ca Sekretarza

Gniewkowski Arkadiusz – Skarbnik

Kasprowicz Jan – Z-ca Skarbnika

Kraweć Tomasz – Członek Prezydium

Nowicki Kazimierz – Członek Prezydium