Postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane II/2019 zostało zakończone

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że postępowanie kwalifikacyjne do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane II/2019 zostało zakończone. Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu otrzymają pisemne zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu w terminie do 30 dni przed egzaminem.
Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2019 r. odbędzie się dnia 22 listopada 2019 r. o godz. 10:00.