Posiedzenie Rady W-MOIIB 14.04.2024 r.

W dniu 14 marca 2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady W-MOIIB.
Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący W-MOIIB Jarosław Kukliński.

Porządek posiedzenia pękał w szwach, a głównymi tematami obrad były:
– informacja z prac Zespołu ds. przygotowania i realizacji inwestycji,
– realizacja budżetu za 2023 r.,
– sprawozdanie finansowe za 2023 r.,
– projekt budżetu W-MOIIB na 2024 r.,
– sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady W-MOIIB oraz sprawozdania Komisji i Zespołów powołanych przez Radę,
a także przygotowania do XXIII Zjazdu Sprawozdawczego, który odbędzie się już 12.04.2024 r.