Posiedzenie Prezydium Rady W-MOIIB – znowu online

W dniu 12.11.2020 r.obradowało Prezydium Rady W-MOIIB, znowu na szklanym ekranie.

Posiedzenie otworzył Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB.

Głównymi punktami posiedzenia było omówienie nowelizacji budżetu na 2020 r. w kontekście niewykorzystanych środków spowodowane m.in. odwołaniem niektórych spotkań integracyjnych, szkoleń stacjonarnych oraz odwołaniem jesiennej sesji egzaminacyjnej.

Omówiono również plan prowizorium budżetu na rok 2021.

Przewodniczący Rady W-MOIIB podzielił się również informacjami z ostatniego posiedzenia Krajowej Rady PIIB.

Omówiono też sprawy bieżące, które wpłynęły do Izby pomiędzy posiedzeniami.