Pierwsi delegaci w W-MOIIB wybrani

08 listopada członkowie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybrali w Piszu 3 delegatów na XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy W-MOIIB oraz Zjazdy w kadencji 2022-2026, podczas pierwszego zebrania wyborczego obwodu nr 1.

W zebraniu obwodu nr 1 obejmującym miasto Pisz i powiat piski wzięło udział 22 członków na 95 zawiadomionych co stanowi 23% frekwencję.

Obrady otworzył Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie zebrania wybrano 3 delegatów zgodnie z Regulaminem przeprowadzania obwodowych zebrań wyborczych w W-MOIIB w formie stacjonarnej.

Obrady przebiegały płynnie w dobrej atmosferze. Nie zabrakło podczas wyborów również czasu na przedstawienie informacji z działalności W-MOIIB w kadencji 2018-2022 oraz rozmów na tematy różne z życia w regionie oraz dyskusji na temat obowiązującego ustawodawstwa w przepisach okołobudowlanych.  

Gratulujemy wybranym delegatom!

Zapraszamy do udziału w następnych zebraniach wyborczych.