Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna

   

 

 

 

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w dniu 19.10.17r. w otwarciu Ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej poświęconej aktualnym problemom naukowo-badawczym w inżynierii lądowej.
Ceremonii otwarcia dokonał dr hab. inż. Paweł  Wielgosz, prof. UWM Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (WGIPB) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.