Obchody Dnia Budowlanych W-MOIIB 2016

Dnia 7 października br. w Hotelu Młyn w Elblągu odbyły się Obchody Dnia Budowlanych Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Te uroczyste spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz integracji przedstawicieli środowiska budowlanego.

Na początku uroczystości Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wygłosił refleksyjne expose, w którym odniósł się m.in. do nowo tworzonego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Później przyszedł czas na wystąpienia i gratulacje szanownych gości.

Swoją obecnością obchody Dnia Budowlanych zaszczycili:

 • Halina Zaborowska – Boruch – Zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna
 • Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińko-Mazurski
 • Grażyna Kluge – Dyrektor Elbląskiego Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
 • Janusz Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta Elbląga
 • prof. dr hab. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
 • dr inż. Jacek Zabielski – Prodziekan ds. współpracy i innowacji Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM
 • doc. dr inż. Jarosław Niedojadło – Dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
 • mgr inż. arch. Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP
 • Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Roman Lulis – Z-ca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Stanisław Kowalczuk – Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • Leszek Gryczko – Prezes Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Olsztynie
 • Michał Wajda – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie
 • Mirosław Nicewicz – Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • Wacław Bryżys – Były Prezes SO w Olsztynie
 • Tomasz Gosiewski – Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie
 • Elżbieta Szafranko – Wiceprzewodnicząca PZITB w Olsztynie
 • Dariusz Urbański – Przewodniczący PZITB w Elblągu
 • Romuald Mackojć – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu.

Goście w przemówieniach, życzyli przede wszystkim wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz podkreślali znaczenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowiących zawód zaufania publicznego.

Po uroczystych podziękowaniach i gratulacjach przyszedł czas na nagrody i odznaczenia.

Decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka z dnia 09 maja 2016 r., odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa” odznaczony został Mariusz Tomczuk. Wręczenia odznaczenia dokonał Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Sławomir Sadowski.

Na mocy Uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 2/R/16 z dnia 02.03.2016 r. Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymała Halina Wasilczuk.

Na mocy Uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 8/R/16 z dnia 18.05.2016 r. Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymał Franciszek Mackojć.

Na mocy Uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 8/R/16 z dnia 18.05.2016 r. Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymał Waldemar Matysiak.

Wręczenia Złotych i Srebrnej Odznak PIIB dokonali: Dyrektor Elbląskiego Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Pani Grażyna Kluge, Zastępca Prezydenta Olsztyna Pani Halina Zaborowska – Boruch i Przewodniczący Rady W-MOIIB Pan Mariusz Dobrzeniecki.

Na zakończenie zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej kolacji. Na scenie swoje muzyczne umiejętności zaprezentował Paweł Ejzenberg, muzyk, jeden z czterdziestu finalistów 3. edycji programu „Mam Talent”.

Więcej: http://olsztyn.tvp.pl/27259485/zasluzeni-dla-budownictwa-odebrali-wyroznienia

Film