Nowe władze w PIIB

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w pierwszym dniu (24.06.2022r.) XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na Prezesa Krajowej Rady PIIB delegaci wybrali mgr inż. Mariusza Dobrzenieckiego, który przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego naszej Izby. 

Mariusz Dobrzeniecki to inżynier z wieloletnim doświadczeniem, skuteczny strateg, prekursor innowacyjnych rozwiązań, który od lat jest aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa.

Wybrano również przewodniczących organów krajowych PIIB:

▪️ Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB – Urszula Kallik

▪️ Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB – Krzysztof Latoszek

▪️ Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB – Marian Zdunek

▪️ Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator – Dariusz Walasek

Do organów krajowych z naszego regionu Warmii i Mazur wybrani zostali również :

  • Członek Krajowej Rady – Jarosław Kukliński
  • Członek Rady Krajowej – Arkadiusz Gniewkowski
  • Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Radosław Buczek
  • Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej – Franciszek Mackojć

Serdeczne gratulujemy.