Nowe perspektywy dla przedsiębiorców z udziałem Służby Więziennej

W dniu 01.08.2016 r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki i Sekretarz Rady W-MOIIB Władysław Bielski spotkali się z Dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie płk. Andrzejem Bartkiewiczem i Inspektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w  Olsztynie por. Moniką Kaczkowską. Omawiano temat zatrudniania osób pozbawionych wolności – jak zatrudnić skazanego w firmie? Z zagadnieniem  poruszonym na spotkaniu można zapoznać się tutaj: oferta dla przedsiębiorców, mapka.