W-MOIIB, WNoŚ UWM oraz zaprzyjaźniona młodzież na spotkaniu w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej

Dzięki uprzejmości oraz inicjatywie Pana Profesora Mirosława Krzemieniewskiego z Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Nauk o Środowisku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, mogliśmy wraz z zaprzyjaźnioną z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa młodzieżą zapoznać się z projektami badawczymi w nowo wybudowanym i oddanym do użytku Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.
W centrum znajdą się między innymi laboratoria oczyszczania wody, przeróbki osadów, biologii i rozrodu ryb. Naukowcy z Olsztyna zajmują się w laboratoriach genetyką molekularną oraz akwakulturą organizmów wodnych. Jest to największa jednostka badawczo-rozwojowa w północno-wschodniej Polsce.
Panu Profesorowi Mirosławowi Krzemieniewskiemu serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i ciekawe i pouczające informacje.