Od kwietnia 2017 r. zmiana indywidualnych numerów kont W-MOIIB

Uwaga: zmiana numerów indywidualnych kont do wpłaty składek W-MOIIB!

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą banku obsługującego W-MOIIB od miesiąca kwietnia 2017 r. nastąpi zmiana numerów indywidualnych kont do wpłaty składek na Warmińsko – Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
Numery kont do wpłaty na Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pozostają bez zmian.
Prosimy o zwrócenie uwagi przy dokonywaniu wpłat.

Nowe numery rachunków indywidualnych będą dostępne od 01.04.2017 r. na stronie www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków”.

Więcej informacji na temat kont indywidualnych można uzyskać w dziale ewidencji członków pod nr tel. (89) 527-72-02 lub w biurze W-MOIIB, Pl. Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie.