Konkurs plastyczny dla dzieci 15-lecie W-MOIIB

W tym roku Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa obchodzą 15 lat istnienia. Jednym ze sposobów uczczenia tego wydarzenia jest organizowany przez W-MOIIB konkurs plastyczny dla dzieci członków naszej Izby. Serdecznie zapraszamy do udziału i z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia!

Poniżej informacja od naszego Przewodniczącego Rady W-MOIIB – Mariusza Dobrzenieckiego:

Szanowni Członkowie Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Już po raz drugi mam niezwykłą przyjemność zaprosić wszystkie Dzieci członków W-MOIIB do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tym razem konkurs organizujemy z okazji przypadającego na ten roku jubileuszu 15-lecia istnienia Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Inżynierów Budownictwa.  

Prace przesyłane w ramach konkursu powinny być:
– tematycznie związane z budownictwem i 15-leciem W-MOIIB,  

– wykonane TYLKO za pomocą farb, kredek lub flamastrów – użycie innych technik, np. wyklejenie watą czy przyklejenie budynku z klocków, uniemożliwi drukarni przeniesienie dzieła na papier (w celu sporządzenia pamiątkowej grafiki),
SAMODZIELNIE (!) namalowane przez Dzieci w wieku od 3 do 12 lat,

– w formacie A4 – imię i wiek autora należy wpisać na pierwszej stronie, nazwisko i dane kontaktowe prosimy załączać na osobnej karcie,
prosimy o umieszczanie na pracy plastycznej napisu „15 lat Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2002 – 2017”. 

Każdy z uczestników konkursu otrzyma drobny słodki upominek, a autor zwycięskiej pracy otrzyma niespodziankę w postaci nagrody rzeczowej. Mamy nadzieję, że konkurs zostanie przez wszystkich pozytywnie odebrany i że nasze Dzieciaki chętnie wezmą w nim udział. Zwycięski rysunek/malunek/wiekopomne dzieło zostanie przeniesiony w drukarni na papier i w ten oto sposób otrzymamy niepowtarzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju grafikę pamiątkową z okazji naszego jubileuszu! 

Prace w oryginale prosimy przesyłać lub dostarczać osobiście do biura Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie  „Jubileusz W-MOIIB” do dnia 31.07.2017 r.

Prosimy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Mariusz Dobrzeniecki 
Przewodniczący Rady
Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa