Konferencja „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”

Dnia 16 marca br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach obchodów 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego zorganizowała konferencję dotyczącą odpowiedzialności i zaufania w zawodach zaufania publicznego pt.: „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”. Działania podejmowane przez PIIB mają na celu umacnianie pozytywnego wizerunku zawodu inżyniera budownictwa oraz budowanie jego prestiżu. Służyć temu też ma przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej, o czym dyskutowano w czasie konferencji.

Więcej:http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3112-2017-03-20-12-44-08