Instytut Budownictwa UWM obchodził jubileusz 50-lecia

Instytut Budownictwa Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego obchodził jubileusz 50-lecia kierunku budownictwo.

Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB, który po wystąpieniu wręczył okolicznościowy pamiątkowy prezent.

Nie zabrakło i wyróżnień. Wręczono Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które na wniosek Okręgowej Rady W-MOIIB, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 12/R/19 przyznała za pracę na rzecz PIIB:

– dr hab. inż. Robertowi Wójcikowi

– dr hab. inż. Markowi Ciakowi

Wręczenia dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB – Członek Krajowej Rady PIIB.