Informacja o ZAŚWIADCZENIACH ze szkoleń

Uwaga!!! Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego informuje, iż zaświadczenia z odbytych szkoleń od dnia 1 maja 2016 r. będą wydawane na życzenie członków – należy zadeklarować chęć otrzymania zaświadczenia podczas zapisywania się na szkolenia, np. telefonicznie – (089) 523 76 40 lub drogą mailową – szkolenia@wam.piib.org.pl