Inauguracje roku akademickiego 2017/2018

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

 

 

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM

 

Wydział Nauk Medycznych UWM

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Wydział Nauk o Środowisku UWM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu