Inauguracja Roku Akademickiego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Janusz Nowak wręczył nagrodę wyróżnionemu studentowi.