HARMONOGRAM EGZAMINU PISEMNEGO w sesji II/2020 w dniu 26 lutego 2021 r.

HARMONOGRAM  EGZAMINU PISEMNEGO

w sesji II/2020

w dniu 26 lutego 2021 r.

  • 26 lutego 2021 r. godz. 9ºº egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  • 26 lutego 2021 r. godz. 14ºº egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB,  kolejowej SRK, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
  • Wszystkie sale egzaminacyjne mieszczą się w budynku NOT, siedziba W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
  • Szczegółowy przydział sal otrzymali Państwo w zawiadomieniach o dopuszczeniu do egzaminu. Prosimy o sprawdzenie sal przed przybyciem na egzamin.
  • Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu pisemnego z podziałem na sale:

  • godz. 9:00

HARMONOGRAM-EGZAMINU-pis.-26-lutego-2021-GODZ.09.00.pdf (piib.org.pl)

  • godz. 14:00

HARMONOGRAM-EGZAMINU-pis.-26-lutego-2021-GODZ.14.00.pdf (piib.org.pl)

Osoby zdające egzamin testowy zobowiązane są posiadać środki ochrony osobistej: maseczka/przyłbica w momencie przebywania w budynku z jednoczesnym zachowaniem co najmniej 1.5 m. dystansu od innych osób.

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście bez osób towarzyszących zgodnie z zaproszeniem.

Przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce, zająć miejsce zgodnie ze wskazanym w zaproszeniu numerem miejsca, wypełniony druk:

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/zalacznik1.pdf

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

W związku z wytycznymi podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

Wyniki egzaminu pisemnego zostaną podane 01.03.2021 r. (PONIEDZIAŁEK) po godz. 15:00.
Przydzielone dni i godziny egzaminu ustnego po ogłoszeniu wyników nie będą podlegały zmianie !!!

Dodatkowa sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana:

przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitarnych zawartych w wytycznych przekazanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.