EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w sesji I/2022 w dniu 27 maja 2022 r.

  • 27 maja 2022 r. godz. 9ºº egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  • 27 maja 2022 r. godz. 13ºº egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
  • Wszystkie sale egzaminacyjne mieszczą się w budynku NOT, siedziba W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
  • Szczegółowy przydział sal otrzymali Państwo w zawiadomieniach o dopuszczeniu do egzaminu. Prosimy o sprawdzenie sal przed przybyciem na egzamin.
  • Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu pisemnego z podziałem na sale:

  • godz. 9:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 27 maja 2022 GODZ.09.00

  • godz. 13:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 27 maja 2022 GODZ.13.00

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście zgodnie z zawiadomieniem.

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wyniki egzaminu pisemnego zostaną podane 30.05.2022 r. (PONIEDZIAŁEK) po godz. 15:00 na stronie internetowej.
Przydzielone dni i godziny egzaminu ustnego po ogłoszeniu wyników nie będą podlegały zmianie !!!

UWAGA:

Informujemy, że podczas egzaminu ustnego Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Olsztynie nie udostępni komputera z dostępem on-line do biblioteki norm PIIB z przepisami.

Podczas przygotowania do egzaminu ustnego zdający  korzysta wyłącznie z przyniesionych przez siebie na egzamin materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej – papierowej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody).

Obwiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

Informacja o egzaminach ustnych:

Egzaminy ustne odbywać się będą w siedzibie W-MOIIB od 28 maja 2022 r. Harmonogram egzaminów ustnych będzie dostępny na stronie internetowej Izby 27 maja 2022 r.

UWAGA:

Egzamin ustny będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.