I etap postępowania kwalifikacyjnego w sesji I/2016 zakończony

Zakończył się I etap postępowania kwalifikacyjnego do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji I/2016. Osoby, które zostały zakwalifikowane do egzaminu, otrzymają do dnia 20.04.2016 r. zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu – list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres korespondencyjny wskazany we wniosku o nadanie uprawnień.

Telefoniczna informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego – biuro W-MOIIB, obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, pod numerem telefonu 89 522 29 95 (poniedziałek 09.00 – 17.00, wtorek – piątek 07.00 – 15.00).

Osobom dopuszczonym do egzaminu gratulujemy i życzymy pozytywnych wyników na egzaminie!