EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w sesji II/2022 w dniu 18 listopada 2022 r.

  • 18 listopada 2022 r. godz. 9ºº egzamin pisemny w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
  • 18 listopada 2022 r. godz. 13ºº egzamin dla pozostałych specjalności: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej KOB, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
  • Wszystkie sale egzaminacyjne mieszczą się w budynku NOT, siedziba W-MOIIB, Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
  • Szczegółowy przydział sal otrzymali Państwo w zawiadomieniach o dopuszczeniu do egzaminu. Prosimy o sprawdzenie sal przed przybyciem na egzamin.
  • Prosimy pamiętać o zabraniu dowodów osobistych!

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminu pisemnego z podziałem na sale:

  • godz. 9:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 18 listopada 2022 GODZ.09.00

  • godz. 13:00

HARMONOGRAM EGZAMINU pis. 18 listopada 2022 GODZ.13.00

Na egzamin należy zgłosić się na konkretną godzinę osobiście zgodnie z zawiadomieniem.

Osoba egzaminowana zobowiązana jest posiadać własny długopis oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wyniki z egzaminów pisemnych komisje podadzą bezpośrednio po sprawdzeniu testów.

Ostateczna godzina egzaminu ustnego zostanie podana do wiadomości

  • w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – dot. osób zdających egzamin 19.11.2022 r. i 20.11.2022 r. – w dniu 17.11.2022 r. na stronie internetowej W-MOIIB
  • w specjalności inżynieryjnej mostowej i inżynieryjnej drogowej w dniu 18.11.2022 r. na stronie internetowej W-MOIIB.
  • Pozostałe specjalności w dniu 21.11.2022 r. po godz. 15.00, na stronie internetowej W-MOIIB.

Prosimy o sprawdzenie, ponieważ może zmienić się godzina podana w zawiadomieniu.

UWAGA:

Informujemy, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB NIE UDOSTĘPNIA na egzaminie tekstów aktów prawnych, Polskich Norm, w tym Eurokodów w wersji papierowej. OKK W-MOIIB UDOSTĘPNI KOMPUTER z dostępem on-line do biblioteki norm PIIB z przepisami. Podczas przygotowania do egzaminu ustnego zdający  może korzystać z przyniesionych przez siebie na egzamin materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej – papierowej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody). Obwiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.Informacja o egzaminach ustnych:

Egzaminy ustne odbywać się będą w siedzibie W-MOIIB od 18 do 29 listopada 2022 r.

HARMONOGRAM-EGZAMINÓW-ustnych-18-29-listopada-2022.pdf

UWAGA:

Egzamin ustny będzie nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza* na uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych,  która odbędzie się 19 grudnia 2022 r. w hotelu Omega w Olsztynie, przy ul. Sielskiej 4a. Początek o godz. 12.00.

Jeżeli nie może Pan/Pani wziąć udziału w uroczystości uprzejmie prosimy o zawiadomienie biura Izby o tym fakcie w terminie do 12 grudnia br.

Informujemy, że biorąc udział w uroczystości wyraża Pan/Pani zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo oraz na rozpowszechnianie go w materiałach związanych z uroczystością  – w celu budowania  pozytywnego wizerunku Warmińsko – Mazurskiej OIIB w przestrzeni publicznej i w mediach.

*Zaproszenie jest kierowane do osób z pozytywnym wynikiem egzaminu.

** Osoby z negatywnym wynikiem egzaminu otrzymają decyzję w formie listownej.

nr telefonu 89 522 29 95 , adres e-mail okk@wam.piib.org.pl