Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczone!

Zakończyła się XXVII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane i wręczono decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Łącznie do egzaminu pisemnego podeszło 121 osób w 6 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
105 osób zdało egzaminy z wynikiem pozytywnym i uzyskało uprawnienia budowlane.

Uroczyste wręczenie decyzji odbyło się w dniu 02.07.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Omega w Olsztynie. Naszymi gośćmi byli: Poseł na Sejm RP Mirosław Pampuch, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Warmińsko – Mazurski Inspektor Nadzoru Budowlanego Maciej Kotarski, Prodziekan ds. Budownictwa Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie dr inż. Jacek Zabielski, Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, Dyrektor Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dc. dr inż. Jarosław Niedojadło, Dyrektor Centrum Szkoleń Budowlanych Bogusław Tański, członkowie Rady W-MOIIB oraz członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.  Osoby, które uzyskały bardzo wysokie wyniki na egzaminie zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i „izbowymi” upominkami.

Serdecznie gratulujemy wszystkim i życzymy samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

IMG_1845 IMG_1848 IMG_1857 IMG_1868 IMG_1886 IMG_1849 IMG_1888 IMG_1817 IMG_1889 IMG_1853 IMG_1890 IMG_1923 IMG_1855