Bezpieczeństwo pracy na małych budowach – wyniki kontroli PIP

W roku 2021 Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przyłączyła się do kampanii promującej bezpieczeństwo pracy na wysokości.
W ramach tych działań ukazał się w numerze 14 Inżyniera Warmii i Mazur artykuł poświęcony tej tematyce oraz zostało przeprowadzone szkolenie informacyjne dla członków W-MOIIB z tego zakresu.
W celach informacyjnych poniżej przekazujemy informacje statystyczne przekazane przez Państwową Inspekcję Pracy z kontroli przeprowadzonych na małych budowach w roku 2021.

https://inzynierbudownictwa.pl/bezpieczenstwo-pracy-na-malych-budowach-wyniki-kontroli-pip/