Spotkanie z członkami W-MOIIB w Lidzbarku Warmińskim

Dnia 15 lutego 2016 r., o godzinie 16.30 odbyło się spotkanie członków W-MOIIB z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto Lidzbark Warmiński. Celem spotkania było pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych. Na spotkaniu oprócz 25 członków W-MOIIB byli również obecni: Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński Pan Jacek Wiśniowski, Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wójt Gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Julitta Kowalska. W trakcie spotkania przeprowadzone zostało krótkie seminarium nt. „Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane” przez Pana Andrzeja Stasiorowskiego.

Pozyskanie wiedzy podczas spotkania i przekazanie jej przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym pomoże w ulepszaniu komunikacji na linii członkowie W-MOIIB a administracja i władze lokalne.