XXVIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane zakończona – uroczyste wręczenie decyzji 19.12.2016 r.

XXVIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane  zakończyła się w dniu 25.11.2016 r. Do sesji II/2016 złożono 97 nowych wniosków o nadanie uprawnień w 7 specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej, elektrycznej i hydrotechnicznej. Łącznie do egzaminu pisemnego podeszły 103 osoby, do ustnego 113 osób. Uprawnienia budowlane uzyskało 89 osób.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w dniu 19.12.2016 r. (poniedziałek)
o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Nautica Hotelu Omega,
ul. Sielska 4a w Olsztynie
.

Program uroczystości:
12.00 – 12.15 Słowo wstępne – otwarcie
12.15 – 12.30 Składanie ślubowania, wręczanie decyzji
12.30 – 12.45 Wystąpienia zaproszonych gości
12.45 – 13.30 Zakończenie uroczystości – słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!