Uwaga!!! Wyjazd techniczny na budowę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Szanowni Państwo,
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego informuje o zaplanowanym wyjeździe technicznym dla członków W-MOIIB do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Planowany termin wyjazdu: 19 marzec 2016 r. (sobota), wyjazd spod TESCO, ul. Pstrowskiego 16 w Olsztynie, godz. 6:00 (zbiórka o godz. 05.45)
Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty w wysokości 20,00 zł. (ubezpieczenie NNW na czas wyjazdu, częściowa opłata za transport). Wpłaty należy dokonywać po uzyskaniu w Biurze W-MOIIB potwierdzonej rezerwacji miejsca na liście uczestników (na konto bankowe W-MOIIB nr 20 2030 0045 1110 0000 0045 6130, tytułem „wyjazd techniczny Muzeum”)
UCZESTNICY MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻENI W KASKI OCHRONNE, KAMIZELKI ODBLASKOWE ORAZ OBUWIE ROBOCZE. ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA SPRZĘTU OCHRONNEGO.
Osoby chętne zapraszamy do zapisów pod nr tel. (89) 523 76 40
Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30) decyduje kolejność zapisów!!!

Poniżej program wyjazdu:

Program