Wpłaty na składki członkowskie do W-MOIIB

Szanowni Członkowie W-MOIIB!

W związku ze zmianą , która nastąpiła dnia 1 kwietnia 2017 r. indywidualnych numerów kont  za składki członkowskie W-MOIIB, każdy z Państwa może sprawdzić swój nowy numer konta wchodząc na stronę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładkę „Lista członków”

Lista członków PIIB