Regionalna Konferencja Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa – Wałcz 2015

W pierwszej dekadzie września 2015 roku w Wałczu na terenie działania Zachodnio-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyła się konferencja szkoleniowa, współorganizowana przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa ze Szczecina Poznania
i Olsztyna. Główne zagadnienia szkoleniowe Konferencji dotyczyły w kwestii zasadniczej:
– informacji z XIV krajowego zjazdu sprawozdawczego PIIB z dnia19-20 czerwca 2015r.;
– działalności okręgowych Rad Izby;
– poprawy aktywności wydawniczej w Biuletynie Inżynier Budownictwa;
– pracy kół młodych sympatyków i inżynierów budownictwa;
– wymiany praktycznych doświadczeń zawodowych na płaszczyźnie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i planistycznych;
– wykorzystania współczesnych możliwości IT celem poprawienia szybkości, trafności i precyzyjności w podejmowaniu decyzji przez członków OIIB;
– integracji zawodowej regionów naszych działań.
Celem wypracowanych wspólnie wniosków pokonferencyjnych było praktyczne usprawnienie bieżącej działalności i współpracy samorządów członkowskich OIIB. Ponadto poruszono kwestię wdrażania sprawdzonych, innowacyjnych i profesjonalnych rozwiązań do pojawiających się potrzeb w omawianych dziedzinach zadań organizacyjnych, szkoleniowych i zawodowych.