V Regaty żeglarskie W-MOIIB o Mistrzostwo Polski

Za nami V Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie OMEGA, które odbyły się w sobotę 07 września br. na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie.

W zawodach wystartowało 11 załóg (3 osobowych) w klasie OMEGA standard, reprezentujących Okręgowe Izby : Śląską, Dolnośląską, Podkarpacką, Wielkopolską, Małopolską, Pomorską, Mazowiecką, Podlaską, Łódzką, Lubelską i Warmińsko-Mazurską.
Regaty uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Izb Okręgowych.
O godz. 9.00 ceremonii otwarcia Regat dokonał Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB przy udziale Członków Rady W-MOIIB oraz reprezentujący Patrona Honorowego Regat Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna. Witając przybyłych Gości oraz załogi, życzyli załogom pomyślnych wiatrów oraz stopy wody pod kilem a Gościom miłych chwil spędzonych w Olsztynie.

Po przeprowadzeniu losowaniu numerów startowych i łodzi wszystkim załogom i Gościom rozdano okolicznościowe koszulki i żeglarskie czapeczki z logo regat.
Rywalizację załóg z kei obserwowali zaproszeni Goście wraz z Przewodniczącym W-MOIIB, którzy jednocześnie podziwiali nowoczesne zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Ukiel na którym rozgrywane były zawody.

Po zaciętej rywalizacji, która zakończyła się ok. godz. 17.00 zwyciężyły następujące załogi:

I miejsce – Izba Pomorska
II miejsce – Izba Warmińsko-Mazurska
III miejsce – Izba Śląska

Zakończenie regat odbyło się wręczeniem nagród i upominków, które wręczyli Mariusz Dobrzeniecki Przewodniczący Rady W-MOIIB przy udziale sędziego regat. Nie zabrakło również wymiany podziękowań za miło spędzony czas i życzeń kontynuacji propagowania sportów wodnych pośród członków W-MOIIB.
Następnie uczestnicy regat oraz goście wzięli udział w spotkaniu integracyjnym przy akompaniamencie zespołu muzycznego prezentującego szantowe rytmy.
Bardzo dziękujemy żeglarzom i Gościom za udział w regatach w przyjacielskiej atmosferze z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku.