Spotkanie członków W-MOIIB w Bartoszycach

Dnia 11 stycznia 2016 r., o godzinie 16.30 odbyło się spotkanie członków W-MOIIB z przedstawicielami komórek lokalnej administracji samorządowej i organów architektoniczno-budowlanych, obejmujących powiat i miasto Bartoszyce. Celem spotkania było pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań ustawowych. Na spotkaniu oprócz 14 członków W-MOIIB byli również obecni: Burmistrz Miasta Bartoszyce Pan Piotr Petrykowski, Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki oraz Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Pani Karolina Chilmanowicz. Pozyskanie wiedzy podczas spotkania i przekazanie jej przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym pomoże w ulepszaniu komunikacji na linii członkowie W-MOIIB a administracja i władze lokalne.

DSC_0004DSC_0003