ROZPOCZĘŁA SIĘ XLI SESJA EGZAMINACYJNA

O godz. 9:00  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB rozpoczęła część pisemną egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
O godz. 13:00 rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach.

Sesja egzaminacyjna w Naszej Izbie potrwa do 06 czerwca 2023 r.

26 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w Hotelu Omega w Olsztynie odbędzie się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych.

Wszystkim zdającym egzaminy na uprawnienia budowlane życzymy wiary we własne możliwości, optymizmu, powodzenia i jak najlepszych wyników.