Posiedzenie Rady W-MOIIB

Kolejne posiedzenie Rady Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się w dniu 26.08.2014 r. w Olsztynie.