Marsz na Orientację w Podkarpackiej OIIB

W dniu 20 sierpnia 2022 r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszu na Orientację.

Zawody otworzył Przewodniczący Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Grzegorz Dubik

Naszą Izbę reprezentował Przewodniczący Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński wraz z załogą w składzie: Michał Anzell i Piotr Wądołowski.

Na miejscu stawił się również Prezes PIIB Mariusz Dobrzeniecki i Wiceprezes PIIB Rafał Zarzycki, a także Przewodniczący Okręgowych Izb: Roman Lulis, Roman Karwowski, Grzegorz Dubik, Ewa Skiba, Renata Staszak, Jarosław Kukliński, Joanna Gieroba i Krzysztof Ciuńczyk. Na linii startu stanęły 2-osobowe załogi z 14 Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa: Dolnośląskiej, Lubelskiej, Lubuskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Podkarpackiej, Podlaskiej, Pomorskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wielkopolskiej i naszej Warmińsko – Mazurskiej.

Z ogromną radością informujemy, że załoga z Naszej Izby zajęła 3 MIEJSCE.

Zwycięzcy na podium III Otwartych Mistrzostw PDK OIIB w Marszu na Orientację – Muczne 2022:

w kategorii – Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa:

I miejsce – załoga Mazowieckiej OIIB – Ewelina Boros, Michał Boros, Dominika Dmochowska, Piotr Dmochowski

II miejsce – załoga Podkarpackiej OIIB – Anna Łoboda, Zdzisław Pisarek

III miejsce – załoga Warmińsko-Mazurskiej OIIB – Michał Anzell, Piotr Wądołowski

Gratulujemy również uczestnikom w innych kategoriach. Wielkie brawa dla wszystkich załóg.

Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą organizację tego wydarzenia. Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszu na Orientację to wyjątkowa okazja do spotkania inżynierów branży budowlanej i integracji naszego Samorządu w przepięknych okolicznościach przyrody –  Bieszczadach.