Listy osób zdających egzamin ustny (pozytywne wyniki egzaminu pisemnego)

UWAGA!!!

Informujemy, że z zgodnie z wytycznymi sanitarnymi podczas egzaminu ustnego, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Olsztynie nie udostępni komputera z dostępem on-line do biblioteki norm PIIB z przepisami.

Podczas przygotowania do egzaminu ustnego zdający  korzysta wyłącznie z przyniesionych przez siebie na egzamin materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej – papierowej (teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody).

Obwiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_KB_ustne_godziny.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_ID_ustne_godziny.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_IE_ustne_godziny.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_IS_ustne_godziny.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_IM_ustne_godziny.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_IH_ustne_godziny.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_SRK_ustne_godziny.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_KOB_ustne_godziny.pdf

https://www.wam.piib.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/lista_IT_ustne_godziny.pdf