Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Trwają zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane!!!

Sesja II/2021 – egzamin w dniu 19.11.2021 r.

PZITB o/Olsztyn zaprasza na kurs w trybie stacjonarnym

z możliwością uczestnictwa w trybie online !!!

Organizator zastrzega możliwość przejścia na tryb hybrydowy lub zdalny w zależności od ograniczeń, nakazów i zakazów zawartych w Rozporządzeniach Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

TERMINY ZAJĘĆ:
 
16 – 17.10.2021
23 – 24.10.2021
06 – 07.11.2021
13 – 14.11.2021
MIEJSCE:  

zajęcia stacjonarne: siedziba W-MOIIB
on-line : platforma Microsoft Teams

w specjalnościach:

 • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 • INŻYNIERYJNEJ :
  • mostowej
  • drogowej
 • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ:
  • telekomunikacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej kurs@pzitbolsztyn.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa tutaj

Cena: 1.800,00 zł
(możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn:

mBank 37 1140 2004 0000 3002 7906 2392

Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail: kurs@pzitbolsztyn.pl

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Dodatkowe informacje tel. 508-165-512
lub e-mail   kurs@pzitbolsztyn.pl

Nie zwlekaj – ilość miejsc ograniczona!!!!

WAŻNE INFORMACJE:

 1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, organizator kursu zastrzega możliwość zmiany miejsca, daty  lub odwołania kursu w całości.
 2. W sytuacji braku wymaganej liczby chętnych osób, organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania kursu.